Výroba šablon

Pro výrobu sítotiskových šablon jsou nezbytné chemické prostředky. Naše společnost nabízí sítotiskovou chemii KIWO. V současnosti je Kissel a Wolf jedním z nejvýznamnějších světových výrobců chemických produktů pro sítotisk. Naším společným cílem je předvídat a uspokojovat požadavky trhu, a to nejen jednotlivými produkty, ale především kompletními systémovými řešeními. Zde naleznete kompletní přehled výrobků KIWO nabízených naší společností.

Výroba sít

Výroba sít

K lepení používáme jen speciální, pružná a pevná dvousložková lepidla (KIWOBOND + KIWODUR), která dobře odolávají ředidlům tiskových barev a chemickým přípravkům při výrobě a odvrstvení šablony (motivu). Taková lepidla rychle zasychají a vytvrzují a umožňují rychlou a kvalitní práci. Pro ochranu vrstvy lepidla a částečně sítoviny se používají speciální laky ESTELAN.

Lepidla KIWOBOND se liší podle účelu použití (ředidlové, UV, pro PCF sítoviny), rychlostí zasychání a barvou.

 • KIWOBOND 930 - univerzální
 • KIWOBOND 1100 POWERGRIP – vysoce odolné ředidlům
 • KIWOBOND UV 3000 – vytvrditelné UV
 • ESTELAN 700 – dvousložkový, vysoká chemická odolnost
 • ESTELAN 224 – jednosložkový, vysoká chemická odolnost

Předúprava

Moderní odmašťovací prostředky umožňují bezvadné zakotvení kopírovací emulze v sítotiskové tkanině a tím i dlouhou životnost motivu při tisku, redukují problémy s elektrostatickým nábojem.

Prostředky pro předúpravu se liší zejména v účinnosti, ale také v původu výrobních surovin.

 • PREGAN NT9 – univerzální prostředek pro odmaštění z rostlinných surovin
 • KIWO MESH X-CEL – komplexní přípravek (odmaštění, smáčení, antistatická úprava)
 • KIWOCLEAN A 910 – koncentrát pro automatické jednotky, bez fosfátů
Výroba sít
Výroba sít

Šablonové materiály

Při výrobě šablon se používají klasické světlocitlivé emulze (dvousložkové diazo a UV-fotopolymerní nebo jednosložkové SBQ) nebo kapilární filmy. Díky technologickému vývoji jsou samozřejmostí také emulze pro technologii Computer-to-Screen.

Jednotlivé produkty jsou odlišné z hlediska použitelnosti (odolnost ředidlům, vodě, UV barvám apod.), viskozity, rozlišovací schopnosti a mechanické odolnosti.

 • Diazo emulze
 • UV-fotopolymerní emulze
 • SBQ fotopolymerní emulze
 • CTS emulze
 • Fotoemulze pro přímý keramický tisk
 • Kapilární filmy
 • Vykrývací a retušovací roztoky

Přehled šablonových materiálů

Výroba sít

Diazo emulze

Klasické senzibilizované diazo emulze se vyznačují dobrou schopností vyrovnat povrch šablony, vysokou rozlišovací schopností a velkou tolerancí při osvitu. Používají se nejčastěji při výrobě sítotiskových šablon určených k potisku různého textilu.

 • KIWOCOL 18 – odolný ředidlům
 • TEXSOL 460 D – odolný vodě
Výroba sít

UV-fotopolymerní emulze

Kombinované diazo-UV fotopolymerní emulse se vyznačují vynikajícím vyrovnáváním nerovnosti tkaniny, velmi vysokou schopností kopírování nejjemnějších detailů a krátkou dobou osvitu s velkou tolerancí.

 • AZOCOL POLY-PLUS S – odolný ředidlům
 • AZOCOL POLY-PLUS HV – pro vysoké vrstvy
 • AZOCOL Z 1 – univerzální
 • AZOCOL Z 133 – univerzální, vysoké rozlišení
 • AZOCOL Z 140 – vysoké rozlišení
SBQ fotopolymerní emulze

SBQ fotopolymerní emulze

Fotopolymerní SBQ emulze jsou jednosložkové emulze s nízkou tolerancí doby osvitu a velmi dobrými kopírovacími vlastnostmi.

 • POLYCOL BN 60 – tepelně vytvrditelný
 • POLYCOL MICRO – vynikající rozlišení a excelentní překlenování ok
 • POLYCOL S 295 HV – vysoce viskózní s velmi dobrým rozlišením
 • POLYCOL XXL – pro vysoké šablony
CTS emulze

CTS emulze

Emulze pro osvit v zařízení Computer -to-Screen vynikají vysokou citlivostí a rozlišením.

 • AZOCOL Z 110 CTS Violet – univerzální, vhodný pro konvenční i CTS výrobu šablony
 • POLYCOL S 285 CTS RED – vysoká reaktivita (pro velkou produktivitu a formáty
 • AZOCOL Z 155 + DIAZO No.11 - UV-fotopolymerní emulze vhodná se speciálním Diazem 11 pro CTS výrobu šablony, se standardním Diazem 6 pro konvenční osvit
 • POLYCOL Z 542 CTS – univerzální jednosložková emulze vhodná zejména pro velké formáty (např. potisk plošného skla)
Fotoemulze pro přímý keramický tisk

Fotoemulze pro přímý keramický tisk

Speciální UV-fotopolymerní emulze pro vysoké tiskové náklady.

 • CERACOP 2302 T – chemicky tvrditelná, odolná vůči abrazivním barvám, např. keramickým
Kapilární filmy

Kapilární filmy

Šablonový film přenositelný vodou (kapilární film pro sítotisk) se používá k výrobě vysoce jakostních sítotiskových šablon odolných proti ředidlům. Přenášení na sítotiskovou tkaninu se provádí vodou za předpokladu předchozí předúpravy tkaniny.

 • ULANO CDF VISION – UV-fotopolymerní kapilární film pro ostré tisky a vysokou mechanickou odolnost.
 • ULANO CDF LEXAR – jednosložkový (SBQ) kapilární film, vhodný pouze pro ředidlové barvy. 
Vykrývací a retušovací roztoky

Vykrývací a retušovací roztoky

Používají se k vykrývání okrajů sítotiskových šablon a také pro retušování.

 • KIWOFILLER 400 SERIES – odolné ředidlům
 • KIWOFILLER SWR 22 – univerzální
 • KIWOFILLER WR 01 – odolné vodě
 • KIWOFILLER 412 HV – vysoce viskózní
 
 

Kontaktujte nás. Pomůžeme vám vybrat ten správný výrobek!

Top